หน้าแรก SWM 883 Rinsing, filling & capping machine กำลังการผลิต 2,500 ขวด/ชั่วโมง
เครื่องแพคโหลออโต้ & เซมิออโต้

SWM-10B wrap packing machine กำลังการผลิต 10-12 แพค/นาที


  

เครื่องสวมฉลากอัตโนมัติ

 SWM-100 Auto. Shrinking Cap Sleeving Machine กำลังการผลิต 200 ขวด/นาที
เครื่องเป่าขวดออโต้

SWM-3 automatic blowing machine กำลังการผลิต 1,800 ขวด/ชั่วโมง
เครื่องเป่าขวดเซมิออโต้


SEMI-AUTO PETSTRETCH BLOWING กำลังการผลิต 700 ขวด/ชั่วโมง
เครื่องบรรจุน้ำถ้วย

SWM 32A Automatic cup fill-seal-cut machine